Tiibeti kultuur ja usund

Loengusarjal tuleb juttu dalai-laamast kui ikoonist tiibetlaste ja maailma silmis ning Tiibeti kultuuri ja usundi erinevatest tahkudest. Püüame ka kummutada Tiibeti kohta Läänes levinud müüte ja väärarusaamu.

E 19. sept. Dalai-laama (Laur Järv)
Dalai-laama kui Tiibeti kultuuriline ikoon nii tiibetlaste kui maailma silmis. Dalai-laamade institutsioon ja roll Tiibetis. Seiku XIV dalai-laama eluloost. XIV dalai-laama tegevuse põhiteemad- ja sõnumid. Dalai-laama ilmalikust võimust loobumine. Dalai-laama järglase küsimus.

E 3. okt. Maa ja rahvas (Kadri Raudsepp)
Tiibeti piirkonnad, nende looduslikud ja kultuurilised eripärad. Tiibeti keel ja tähestik. Kiirülevaade Tiibeti ajaloost. Pühad kohad. Tiibetlased eksiilis.

E 17. okt. Tiibeti budism (Laur Järv)
Vaimne tee tiibeti budismis: suutra ja tantra, mahajaana ja vadžrajaana. Kuidas toimub õpetuste edasiandmine. Tiibeti budistlikud koolkonnad. Mungad ja nunnad. Kloostrielu ja -haridus. Budistlikud tekstid. Rituaalid, nende sisu ja atribuutika.

E 31. okt. Inimesed, kombed, uskumused (Kadri Raudsepp)
Tiibeti traditsiooniline ühiskond. Perekond, igapäevaelu, kombed. Abielu. Surmaga seotud rituaalid. Tähtsamad pühad ja nende tähistamine. Palverännak.

E 14. nov. Vaimud ja jumalused tiibeti usundis (Kadri Raudsepp)
Böni usund, looduse ja vaimudega suhestumine. Budismi ja böni kaitsejumalused: selle maailma ülesed ning kaheksa madalamate vaimude gruppi. Kaitsejumalustega seotud rituaalid, mis on põhiliselt seotud neile meeldida püüdmise, rahustamise või appikutsumisega. Oraaklite traditsioon. Must maagia. Raevukas jumalus Dorje Shugden ning temaga seotud poleemika.

E 28. nov. Teadused ja kunstid Tiibetis (Laur Järv)
Traditsioonilised viis suurt teadmisala: keeleteadus ja poeetika, loogika ja epistemoloogia, meditsiin, kujutavad ja tehnilised kunstid, sisemine teadus ehk budism. Astroloogia ja ennustuskunst. Tiibeti traditsioonilise teadmuse ja kaasaegse Lääne teaduse dialoog tänapäeval.

E 12. dets. Müüdid Tiibetist Läänes (Kadri Raudsepp)
Misjonärid ja kaupmehed, kelle reisikirjad kujundasid alates 17. saj Läänes esmase pildi Tiibetist. Populaarsed 20. saj autorid ja teosed, mis lõid müüte salapärasest Tiibetist: W. Y. Evans-Wentz "Tiibeti surnuteraamat", Lobsang Rampa "Kolmas silm", James Hilton "Kadunud silmapiir" (Shangri-La), Alexandra David-Neel oma paljude raamatutega.

Loenguid on võimalik kuulata ka üksikult.
Ühe korra hind on 8 eurot.