Käimasolevad projektid

Lisaks käimasolevatele projektidele oleme osalenud mitmetes projektides ka varem. Lähemalt saad nende projektidega tutvuda siin.

Eesmärgistatud ja tõhus digiturundus

Eesmärk:

Organisatsiooni tegevusvõimekuse kasv läbi omatulu suurenemise. Omatulu tõus tekib tänu asjatundlikumale lähenemisele digiturundusse ja uuele mobiilisõbralikule kodulehele.

Koostame digiturunduse strateegia. Projekti käigus toimuvad järgmised tegevused:

Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019

Tartu Rahvaülikool viib ellu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti AMIF2017-8 Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019.

Languages Opening Gates to Society (LOGS)

Erasmus+ koostööprojekt heade praktikate vahetamiseks keeleõppes.

Kestvus 01.10.2017-30.09.2019

Projekti käigus testitakse 3 erinevat õppemeetodit:

Nõustamisoskuste arendamine ja tugimeeskonna loomine HEV õpilaste toetamiseks

Projekti eesmärk on aine- ja kutseõpetajate, kes töötavad HEV koordinaatoritena või
korraldavad oma töös hariduslike erivajadustega õpilaste õppetööd, pädevuse
tõstmine, hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö planeerimises ja korraldamises,
õpilaste, tema lähedaste ja õpetajate nõustamises ja tugimeeskonna loomises.

Algav koolitus

Positiivse õpikeskkonna loomise ja tervist säästva tööviisi koolitus õpetajatele

Projekti "Positiivse õpikeskkonna loomise ja tervist säästva tööviisi koolitus
õpetajatele " eesmärk on anda õpetajale teadmised ja oskused, kuidas jälgida, hinnata
ja väärtustada oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, ennetada läbipõlemist
ning luua ja hoida tervet ja turvalist õpikeskkonda.

Algav koolitus:

Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes

SA Tartu Rahvaülikool viib alates 1. septembrist  2018 kuni 2020. aasta lõpuni ellu projekti  „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS).  Projekti eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine.

Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis

Tartu Rahvaülikooli eestvedamisel ja vabahariduslike koolitusasutuste partnerlusena pakutakse vahemikus 02.01.2017 - 31.12.2019 11 maakonnas sarnase metoodika alusel võtmepädevuste arendamise koolitusprogrammi mahus 48 tundi, mis hõlmab õppimis-, koostöö ja suhtlemisoskuste arendamise koolitusmooduleid.

Tasuta koolitused Tartu Rahvaülikoolis leiad siit.

Eesti Rahvaülikoolide Liidu võimestamine

Tartu Rahvaülikool on Eesti Rahvaülikoolide Liidu (ERL) liige ja ühtlasi partneriks projektis Eesti Rahvaülikoolide Liidu võimestamine.

Projekti kaudne eesmärk on innustada osalemist vabahariduses ja tuua uusi õppijaid mitteformaalõppesse, mis toimub Eesti Rahvaülikoolide Liitu kuuluvates vabahariduslikes koolituskeskustes. Ühtlasi soovitakse kaasa aidata ERL-i kuuluvate koolitusasutuste õppe kvaliteedi tagamisele ja nende maine tõstmisele.

Partnerlus Eesti Vabaharidusliidu võtmepädevuste arendamise projektides

Tartu Rahvaülikool on partneriks Eesti Vabaharidusliidu võtmepädevuste arendamise projektides
•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2016-2019)
•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) 
•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 
•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2018-2020)

Migrant Liter@cies – innovative practices in the teaching of literacy with use of ICT and digital literacy to migrant adults (MigLit)

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt hariduse valdkonnas, et arendada ja rakendada uusi innovatsioone ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.

1.10.2017-30.09.2020 (3 aastat)

Eesmärgid:

Uudised

Meie kinkekaart on parim kingitus!

Meie kinkekaardiga saab kingisaaja valida rahvaülikooli suurest valikust täpselt sellise kursuse nagu talle sobib. 

Kinkekaardi soetamine on lihtne:

Lähemalt

Liitu meie uudiskirjaga!

Liitun

Lähemalt

Valisime Tartu Rahvaülikooli aasta õppija ja sõbra

Aasta õppijaks 2018 sai pühendunud inglise keele ja pilatese õppija Kaire Lill.
Aasta sõbra 2018 tiitli pälvis Tartu Kunstnike Liit, kellega koostöös on korraldatud kunstiajaloo loengusari ja ka meeleolukaid kokanduskoolitusi.

Lähemalt

Näitused Tartu Rahvaülikoolis

Õie Pritsoni isikunäitused kuni 22. maini.

Lähemalt

Uued tasuta koolitused ja projektivõidud

TASUTA koolitused tasemeõppe õpetajale/õppejõule/koolitajale

 

Lähemalt
Kõik teated