Kiviktaimla rajamine

Õppepäeval rajatakse väike kiviktaimla. Selgitatakse, kuidas ja millest täpselt ilus kiviktaimla valmis saab.

Teemad

  • kiviktaimla asukoht
  • kiviktaimla materjalid
  • tööde järjekord
  • kiviktaimla hooldamine

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi,(teoreetiline ja praktiline töö aias)