Permakultuur

Terves maailmas sirutab tiibu liikumine nimega permakultuur (ingl k permaculture -sõnadest permanent ja agriculture) Permakultuuri saab rakendada nii linnas kui maal, nii aias kui rõdul.

Permakultuur on mõtteviis, ökoloogiline disain, globaalne arhitektuur, jätkusuutlikkuse praktiseerimine, leidlikkus, toidu kasvatamine, maaga koostöö tegemine, loodusest õppimine.Piltlikult võib öelda, et permakultuur on inimese ja looduse kooselu, mis läbi minimaalse sekkumise kannab maksimaalseid vilju. Selle koolitusega loodame inspireerida osalejaid permakultuuriga tegelema ja rakendama selle põhimõtteid oma koduaias või kogukonnas.

Koolitajaks on Võrumaalt pärit Triinu Guerrin, kes tutvustab permakultuuri kui jätkusuutlikku elustiili oma ettevõtte tegevuse näitel.

 • Esimesel korral kohtutakse Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuses, kus tutvustatakse permakultuuri tausta ja põhitõdesid;
 • Teisel korral saadakse kokku Võrumaal ettevõttes Vana-Võromaa Vegan, mille osaks on järest laienev permakultuuri aed erinevate tsoonide ja peenardega (kõrg- ja kastpeenrad, kompost- ja põhupeenrad). Õpitakse rakendame permakultuuri põhimõtteid ja tehakse kihiline kõrgpeenar. Tähelepanu pööratakse ka erinevatele söödavatele taimedele nii aias kui looduses. Kohapeal lõunapaus võrumaisest talukaubast, mis on arvestatud kursuse hinna sisse;
 • Kohalesõit toimub isikliku transpordiga;
 • Täpsem asukoha aadress antakse teoreetilise õppepäeva lõpus.

Teemad

 • permakultuur (PK) kui positiivne lahendus eesseisvale keskkonna- ja energiakriisile;
 • PK kui „tööriistakast” inimeste elupaikade kujundamisel;
 • põhitõed aia loomisel
 • PK põhimõtete rakendamine
 • toidu kasvatamine ja toiduautonoomia
 • PK põhitõdede rakendamine aia kavandamisel: tsoonid aias, erinevad kasvukohad ja peenratüübid, mikrokliima, mulla viljakuse parandamine, näiteid „väikestest ja aeglastest lahendustest”
 • põliste taimesortide kaitsmise ja kasvatamise olulisus
 • kõrgpeenra rajamine, söödavate taimede korjamine aiast ja loodusest

Õppe kogumaht 10 akadeemilist tundi (auditoorne töö ja praktiline töö aias)