Viinapuude suvine hooldus

Koolitusel tehakse praktiliselt läbi viinapuude kasvuaegne lõikus, millega tagatakse korralik saagikus.Räägitakse ka viinapuud ohustavatest haigustest ja kahjuritest ning väetamisest.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Viinapuude suvine hooldus
7.07.2018
L, kell 10-12.15
3 Liisi Kont 24 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kasvuajal lõigatakse vastavalt arengutsüklile viinapuud mitu korda. Lõikamisviise jaotatakse enamjaolt kaheks: pintseerimine ehk kärpimine ja võra kujundamine, mille hulka kuulub ka lehtede ära võtmine.

Teemad

  • kasvuaegne hooldamine sh väetamine ja lõikamine.
  • kasvuajal levivad haigused ja kahjurid

Õppe kogumaht 4 akadeemilist tundi (teoreetiline ja praktiline töö aias)