Viinapuude suvine hooldus

Koolitusel tehakse praktiliselt läbi viinapuude kasvuaegne lõikus, millega tagatakse korralik saagikus.Räägitakse ka viinapuud ohustavatest haigustest ja kahjuritest ning väetamisest.

Kasvuajal lõigatakse vastavalt arengutsüklile viinapuud mitu korda. Lõikamisviise jaotatakse enamjaolt kaheks: pintseerimine ehk kärpimine ja võra kujundamine, mille hulka kuulub ka lehtede ära võtmine.

Teemad

  • kasvuaegne hooldamine sh väetamine ja lõikamine.
  • kasvuajal levivad haigused ja kahjurid

Õppe kogumaht 4 akadeemilist tundi (teoreetiline ja praktiline töö aias)