Kirivöö individuaalõpe

Kirivöö on hilisema eesti rahvarõiva komplekti lahutamatu osaks. Ta on lausa keskne detail kogu komplekti juures. Kirivöö mustrid on mitmekesised ja põnevad. Kursusel tutvustatakse kirivöö "mustritekste", nende paiknemist vööl ja kirivöö praktilist valmistamist. Kursus sobib algajale, sest võtame töö etapid läbi alates "nullist".

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Kirivöö individuaalõpe
1.04-31.05.2019
Kuupäevad ja kellaajad kokkuleppel koolitusel osalejaga
Vaksali 7
16 Kristel Põldma 520 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Teemad:

  • Materjalide valik, töövahendite tutvustus, skeemide lugemine
  • Tutvumine kirivöö mustrite ja kudumise võimalustega
  • Isikliku vöö ülesvedamine ja kudumise alustamine juhendaja abiga
  • Vöö viimistlus, säilitamine ja kaasaegsed kasutusvõimalused

Õppe kogumaht on 22 akadeemilist tundi (sh 16 tundi auditoorset ja praktilist tööd, 6 tundi iseseisvat tööd). Individuaalõppijal on töövahendite kasutamine ja materjalid hinna sees.