Virve käsitööklubi

Käsitööklubis õpitakse kudumist ja heegeldamist. Algajatega õpitakse tuntumaid kudumise ja heegeldamise töövõtteid ning tehakse vastavad tööproovid. Veidi oskajad saavad proovida endale meeldivaid mustreid ning alustada uue projekti kavandamist. Kes soovib, saab abi oma valitud projekti kavandamisel ja ellu viimisel.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Virve käsitööklubi
6.03-3.04.2019
K kell 14 - 16.15
Vaksali 7
15 Virve Valtmann-Valdson 75 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Teemad:

  • tuntumad kudumise ja heegeldamise töövõtted
  • kudumi või heegeldustöö kavandamine
  • sobivate materjalide ja töövahendite valimine
  • valmis eseme viimistlemine - kokku õmblemine, aurutamine jt

Õppe kogumaht on 20 akadeemilist tundi (sh 15 tundi auditoorset ja praktilist tööd, 5 tundi iseseisvat tööd).