Loominguline tikkimine

Koolituse eesmärk on avardada loomingulisust läbi tikkimise. Koolituspäeval lahendatakse erinevaid etteantud ülesandeid tikkimistehnikaid kasutades. Piiratud tingimustega situatsioonis lülitub aju uute lahenduste otsimisele ja väljub sisseharjunud tegutsemisviisidest - ehk kuidas lahendada harjumuspärast motiivi tavatute materjalide või tehnikatega. Proovitakse leida veel ja veel uusi lahendusi sama eseme tikkimiseks. Koolitus sobib nii kogenule kui ka algajale käsitööhuvilisele.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Loominguline tikkimine
6.04.2019
L kell 10-16.30
Vaksali 7
8 Ethel Elor 66 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolituspäeva raames valmivad tööproovid, mida sobivuse korral võib hiljem kasutada ka mõne muu eseme valmistamisel või kaunistamiseks.

Teemad:

  • Erinevate tikkimisülesannete lahendamine (3-5 ülesannet)
  • Tikandi kompositsioon
  • Mustri kandmine kangale
  • Tikkimistehnikate õppimine

Materjalid ja töövahendid juhendaja poolt. Helmed, litrid, lõngad, paelad, kanga- naha-ja pitsitükid, nõelad, käärid, tikkimisalused ja - rõngad.