Käsitöö: Virve tikkimiskool

Tikkimine on looming - kõike, mida saab joonistada ja maalida, seda saab ka tikkida. Tikkimiskoolis saab edasi arendada kooliajal omandatud oskusi, mitmekesistada oma tööoskusi või õppida hoopis midagi uut. Klassikalisi tikkimistehnikaid ja rahvuslikku tikandit õpetab suurte kogemustega tikkimismeister Virve Valtmann-Valdson

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 KOHAD TÄIDETUD
27.01-24.03.2018
L 27.01., 10.02., 17.02., 10.03. ja 24.03 kell 10 - 13
Vaksali 7
20 Virve Valtmann-Valdson 83 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Virvelt saab head nõu ja kasulikke näpunäiteid rõivaste või muude esemete kaunistamiseks. Mustreid valitakse lähtuvalt rahvusliku tikandi rikkalikust pärandist (muhu-, siidi- ja kardtikand). Rõõmu võib tunda tillukesest mulgi motiivist T-särgil, teksapükstel, seljakotil jm. Võimatu pole ka suurem ettevõtmine: rahvarõivaste, läänemaa või muhu teki tikkimine. Hoides au sees esivanemate traditsioone võime olla kindlad, et ilu meie ümbert ei kao. Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Teemad:

  • tikkimiseks sobivad materjalid ja töövahendid
  • värvide sobitamine tikandisse
  • mustrite valik
  • tikkimisvõtted ja töö praktiline teostamine ning viimistlemine

Kursusel osalejal on enda töövahendid ja materjalid. Esimesel korral vajaminevad vahendid on kooli poolt.

Õppe kogumaht on 26 akadeemilist tundi (sh 20 tundi auditoorset ja praktilist tööd, 6 tundi iseseisvat tööd).