Video filmimine ja montaaž

Koolitusel õpitakse teoreetiliste loengute ja praktika käigus kaamera käsitsemist ja video monteerimist. Koolitus sobib nii firmavideode tegemiseks kui ka peresündmuste jäädvustamiseks. Koolitusel osalejal peab olema arvutikasutamise oskus.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Video filmimine ja montaaž
5.03-9.04.2018
E kell 17.30 - 20.30
Vaksali 7
24 Mati Kark 183 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kursuse eelduseks on kaamera või muu salvestusseadme (telefon, tablet, fotoaparaat vms) olemasolu ja baasteadmised selle tehniliseks kasutamiseks. Samuti arvuti või mõne muu videomonteerimist võimaldava seadme olemasolu. Montaažiseadmes peab olema montaažiprogramm ja kursuslasel põhilised tehnilised oskused seda kasutada. Kindlasti peavad kaameraga salvestatud failid sobima seadme montaažiprogrammiga. Kursusel õpitakse erinevaid montaažitehnikaid ehk siis miks pilti ühest või teisest kohast lõigatakse ning montaažireegleid. Monteerida saab paljude erinevate programmidega ja kõik montaažiprogrammid teevad enam-vähem ühte ja sedasama ning olulised on teadmised, kuidas pildid üksteise otsa sobivad. Kui kellelgi on mikrofon, mida saab kaameraga ühendada, siis selle peaks ka kaasa võtma.

Teemad:

  • Loeng. Terminid ja mõisted. Kaamera käsitsemise alused ja tavad. Erinevad filmimise stiilid. Valgus ja valgustamine. Heli pildi abimehena.
  • Praktika. Teeme loengus kuuldu ja õpitu põhjal harjutusi
  • Loeng. Loo jutustamine pildiga. Vahendid loo jutustamiseks. Erinevad näited
  • Praktika. Igaüks filmib üles ühe loo
  • Loeng. Montaaži terminid, mõisted ja tavad. Montaaž kui loo jutustamise abimees. Erinevad näited
  • Praktika. Filmitud loo montaaž ja ühine läbivaatus

Õppe kogumaht on 28 akadeemilist tundi (sh 24 tundi auditoorset ja praktilist tööd, 4 tundi iseseisvat tööd).

Fotol kursuse juhendaja Mati Kark