Telefoniga video tegemine

Koolitusel õpitakse seminari vormis filmimise baastõdesid, telefoniga filmimise ja monteerimise võimalusi. Jutuks tulevad ka lisaseadmed ning rakendused. Arutelusse kaasatakse hetketrendide näiteid televisioonist, interneti videoturundusest ja Youtube'i sisuloomest.

Teemad:

  • Kompositsioonireeglid ja kaadrivalikud.
  • Näited mobiilitarkvarast, selle võimalused ja piirangud.
  • Lisaseadmed ja mis hetkel need muutuvad vajalikuks.
  • Kuidas jõuda video baastõdedest valmis sisuni?
  • Millised hetketrendid toetavad iseseisvat sisuloomet?
  • Mille järgi defineerida kvaliteeti? Vaatame videoloomingu normide muutumist.