Fototöötlus Adobe Lightroom Classic ja Photoshop programmidega

Adobe Photoshop Lightroom Classic on programm, mis koosneb fotode haldamise, kadudeta fototöötluse ning esitluse moodulitest. Erinevalt Adobe Photoshopist võimaldab Lightroom digipiltide töötlemist nii, et piltide algne kvaliteet säilib. Koolitus on mõeldud kõigile, kes tegelevad digifotode haldamise, organiseerimise, arhiveerimise ja töötlemisega. Lightroom on tihedalt integreeritud Adobe Photoshopiga, mille võimalused fotosid töödelda on veelgi laiemad.

Koolitusel osalemine ei eelda eelnevat fototöötlusprogrammide kogemust. Vajalik on arvuti kasutamise põhioskuste olemasolu. Kursusel osaleja kasutab isiklikku arvutit. Osalejal peab olema töötav Adobe Creative Cloud fotograafi pakett (Lightroom + Photoshop).

Vaata infot < (https://www.adobe.com)>

Antud koolituse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Teemad:

  • Digitaalne pildifail ja digitaalne negatiiv
  • Kuhu ja kuidas oma arvutis fotosid paigutada? Kaustade süsteemi loomine
  • Kuidas fotosid nimetada, organiseerida, varundada ja arhiveerida?
  • Lightroomi idee – kadudeta fototöötlus ning metaandmete kataloog
  • Photoshopi idee – pildipikslite töötlus
  • Lightroomi peamised puudused
  • Lightroomi eelistuste seadistamine
  • Lightroomi Library, Develop, Map, Book, Slideshow, Print ja Webmoodul
  • Photoshopi kasutamine läbi Lightroomi

Õppe kogumaht on 20 akadeemilist tundi, millest 15 tundi on auditoorset ja praktilist tööd ning 5 tundi iseseisvat tööd.