Fotograafia algkoolitus, üldkompositsioon ja sündmuse pildistamine - individuaalõpe

Individuaalkursuse käigus omandab õppija teadmised manuaalprogrammist. Oskab määrata säri, ava ja ISO vastavalt vajadusele ning saab hakkama ka keerulisemates valgusoludes pildistamisega. Koolituse käigus analüüsitakse õppija tehtud pilte. Koolitusel saadakse praktilised oskused sündmuste (sünnipäevad, aiapeod, vastuvõtud, võistlused jms) pildistamiseks. Õpitakse kuidas saada hästi kadreeritud fotod tegevuse pildistamisel ning kuidas saada hea tulemus erinevates valgusoludes.

Teemad:

 • Mis on ISO, ava ja säri.
 • Kuidas ISO, ava ja säri mõjutavad pildi kvaliteeti.
 • Kaamera tundma õppimine ja nuppude käsitlemise oskus.
 • Olemasoleva valgusega pildistamine.
 • Millist objektiivi valida soovitud pildi saamiseks.
 • Objektiivi kasutamine ja tundma õppimine manuaal seadeid kasutades.
 • Välgu kasutamine manuaalprogrammis.
 • Üldkompositsioon: kuldlõige; sümmeetriline ja asümmeetriline kompositsioon; näited, analüüs
 • Vastand ja kontrastid; plaanid - esiplaan, keskplaan ja taust; näited, analüüs
 • Natüürmort - näited, analüüs
 • Figuraalne kompositsioon - näited, analüüs
 • Loodus - kvadreerimine, proportsioon, dünaamika; näited, analüüs.
 • Kuidas valida ava ja säriaega, et saada tegevuse pildistamisel parim tulemus?
 • Objektiivi valimine
 • Millal eelistada automaatprogrammi, poolautomaat programmi ja manuaalset programmi?
 • Millal ja kuidas kasutada lisavälku?
 • Kuidas valmistuda ja mida silmas pidada erinevate sündmuste pildistamisel. (Pulm, matus, tähtpäev, kontsert, etendus, spordivõistlus.
 • Mida ja mis tingimustel tohib pildistada ning fotosid avaldada?
 • Kolme erineva sündmuse pildistamine ja analüüsimine.

Õppe kogumaht on 56 akadeemilist tundi, millest 49 tundi on auditoorset ja praktilist tööd ning 7 tundi iseseisvat tööd