Fototöötlus Adobe Photoshop Lightroom Classic programmiga

Adobe Photoshop Lightroom Classic on programm, mis koosneb fotode haldamise, kadudeta fototöötluse ning esitluse moodulitest. Erinevalt Adobe Photoshopist võimaldab Lightroom digipiltide töötlemist nii, et piltide algne kvaliteet säilib. Koolitus on mõeldud kõigile, kes tegelevad digifotode haldamise, organiseerimise, arhiveerimise ja töötlemisega. Koolitusel osalemine ei eelda eelnevat fototöötlusprogrammide kogemust. Vajalik on arvuti kasutamise põhioskuste olemasolu.

Antud koolituse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Koolitusel osaleja kasutab isiklikku arvutit. Osalejal peab olema töötav Adobe Lightroom programm. Vaata infot https://www.adobe.com

Teemad:

  • Digitaalne pildifail ja digitaalne negatiiv
  • Fototöötluseks vajalikule riistvarale esitatavad nõuded
  • Kuhu ja kuidas oma arvutis fotosid paigutada? Kaustade süsteemi loomine
  • Kuidas fotosid nimetada, organiseerida, varundada ja arhiveerida?
  • Lightroomi idee – kadudeta fototöötlus ning metaandmete kataloog
  • Lightroomi peamised puudused
  • Lightroomi eelistuste seadistamine
  • Library moodul. Praktilised ülesanded – oma vajadustele vastava pildifailide süsteemi loomine.
  • Develop moodul . Praktilised ülesanded – fotode normaliseerimine ehk õige särituse, kontrasti ja värvustasakaalu leidmine näidisfotodel. Fotode stiliseerimine Split Toning, Tone Curve ja HSL paneeli abil. Stiliseeringu salvestamine Presets paneeli. Retušeerimise, lõikamise ja filtrite kasutamise ülesanded.
  • Esitlusmoodulid – Map, Book, Slideshow, Print ja Web moodul. Praktilised ülesanded – fotoesitluse koostamine

Õppe kogumaht on 26 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on auditoorset ja praktilist tööd ning 6 tundi iseseisvat tööd

Juhendaja tegemisi vaata siit< (http://toomasvahur.com/)>