Fototöötlus Lightroom programmil

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC ja Lightroom CC on programmid, mis koosnevad fotode haldamise, kadudeta fototöötluse ning esitluse moodulitest. Erinevalt Adobe Photoshopist võimaldab Lightroom digipiltide töötlemist nii, et piltide algne kvaliteet säilib. Koolitus on mõeldud kõigile, kes tegelevad digifotode haldamise, organiseerimise, arhiveerimise ja töötlemisega ( eriti suurtes kogustes).

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lähema info koolituskaardi kohta leiate töötukassa kodulehel. Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Teemad:

 • Digitaalne pildifail ja digitaalne negatiiv
 • Fototöötluseks vajalikule riistvarale esitatavad nõuded
 • Kuhu ja kuidas oma arvutis fotosid paigutada? Kaustade süsteemi loomine
 • Kuidas fotosid nimetada, organiseerida, varundada ning arhiveerida?
 • Lightroomi idee – kadudeta fototöötlus ning metaandmete kataloog
 • Lightroomi peamised puudused
 • Lightroomi eelistuste seadistamine
 • Library moodul
 • Develop moodul
 • Map moodul
 • Book moodul
 • Slideshow moodul
 • Print moodul
 • Web moodul

Juhendaja: Toomas-Vahur Lihtmaa

Koolitusel osalemine ei eelda eelnevat fototöötlusprogrammide kogemust. Vajalik on arvuti kasutamise põhioskuste olemasolu. Kursusel osaleja kasutab isiklikku arvutit. Osalejal peab olema töötav Adobe Lightroom programm. Vaata infot https://www.adobe.com

Õppe kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on auditoorset ja praktilist tööd ning 10 tundi iseseisvat tööd