Maalimine erinevates kunstistiilides

Kunstimaailm on põnev ja mitmekülgne. Koolitusel tutvume mitmete kunstinähtustega ning tähtsamate esindajatega. Koolitus koosneb kahest osast, orienteeruvalt tund aega loeng ajastust ning teises osas maalitakse stiilne maal. Materjalid hinna sees.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Impressionism, neoimpressionism, postimpressionism
Kursus toimub kevadsemestril 2019. Täpsem info selgub peagi.
 Juugend ja sümbolism
Kursus toimub kevadsemestril 2019. Täpsem info selgub peagi.
 Kubism
1.02.2019
reede kell 17.30-20.30
Vaksali 7
4 Maret Suurmets Kuura 28 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kunstistiilid sõnas ja pildis: Impressionism, neoimpressionism, postimpressionism

Kunstimaailm on põnev ja mitmekülgne. Koolitusel tutvume mitmete kunstinähtustega ning tähtsamate esindajatega. Teema lõpetuseks teostatakse teemakohane praktiline töö, vajaminevad materjalid on kõik hinna sees.

Kunstistiilid sõnas ja pildis: juugend ja sümbolism

Kunstimaailm on põnev ja mitmekülgne. Koolitusel tutvume mitmete kunstinähtustega ning tähtsamate esindajatega. Teema lõpetuseks teostatakse teemakohane praktiline töö, vajaminevad materjalid on kõik hinna sees.

UUS! Maalimine erinevates kunstistiilides: kubism

Kunstimaailm on põnev ja mitmekülgne. Koolitusel tutvume mitmete kunstinähtustega ning tähtsamate esindajatega. Teema lõpetuseks teostatakse teemakohane praktiline töö, vajaminevad materjalid on kõik hinna sees.

Kunstinähtused on omavahel seotud ning teineteist mõjutanud. Kuigi kunst muutub pidevalt, soovime meenutada vanu ja tuttavaid stiile, kunstnike. Vaatame põnevaid teoseid ning arutame nende üle, kujundame oma arvamust. Tutvume mõningate olulisemate kunstnike elu ja loominguga.

https://www.youtube.com/watch?v=XZ8Se1Bnd3Q