Kunstistiilid sõnas ja pildis

Kunstimaailm on põnev ja mitmekülgne. Koolitusel tutvume mitmete kunstinähtustega ning tähtsamate esindajatega. Teema lõpetuseks teostatakse teemakohane praktiline töö, vajaminevad materjalid on kõik hinna sees.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Kubism
1.02.2019
reede kell 17.30-20.30
Vaksali 7
4 Maret Suurmets Kuura 28 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kunstinähtused on omavahel seotud ning teineteist mõjutanud. Kuigi kunst muutub pidevalt, soovime meenutada vanu ja tuttavaid stiile, kunstnike. Vaatame põnevaid teoseid ning arutame nende üle, kujundame oma arvamust. Tutvume mõningate olulisemate kunstnike elu ja loominguga.

https://www.youtube.com/watch?v=XZ8Se1Bnd3Q