Füsioterapeudi soovitused igapäevaeluks

Kogenud füsioterapeut Ave Kängsepp õpetab ergonoomilisi seisu-, istumist- ja puhkamisasendeid, samuti tööergonoomikat ja treenimist kodus. Ootame osalema vanemaealisi inimesi vanuses 60+. Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 HMN projekt 55+
24.04-8.05.2018
T, kell 14.30-16.45
Pepleri 4
6 Ave Kängsepp 18 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kursusel õpitakse, milline on hea asend seismiseks, istumiseks ja kuidas valida tooli; milline on hea kehaasend keha lõdvestamiseks ja puhkamiseks; kuidas teha keha ja eriti liigeseid säästvalt erinevaid kodutöid, kuidas koormust jaotada (tööd lihtsustada) ja keskkonda selleks kohandada.

Õpitakse ka seda, mida kodusel treenimisel silmas pidada: kuidas kuulata oma keha ja enesetunnet, et treening oleks paras ja tooks kasu; millele tähelepanu pöörata erinevate haigusseisundite korral (osteoporoos, vererõhu probleemid, valutavad liigesed, kehakaal,...)