Tartu Rahvaülikooli esilehele

Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele. TASUTA KANEPIS!

Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks) ja nõutav sihtgruppi kuulumine.

Koolitus toimub:21.02-27.03.2019 21.02 ja 28.02 kell 16.00-19.15; 6.03 kell 14.00-17.15; 7.03 ja 12.03 kell 16.00-19.15; 13.03, 20.03 ja 27.03 kell 14.00-17.15.Kanepi Gümnaasium, Kooli 1, Kanepi
Maht:32 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolituse sihtgrupiks on tööealised inimesed:

 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;
 • vähe tasustatud ametikohtadel (nt liht- ja oskustöölised või masina- ja seadmeoperaatorid) töötavad kõrgharidusega inimesed;
 • 20–34-aastased madala haridustasemega hõivatud;
 • 35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega elanikud;
 • vähemalt 50-aastased hõivatud;
 • madala haridustasemega väikelastevanemad;
 • majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, eriti töövõimetuspensionärid;
 • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed.

Teemad

 • Töö alustamine ja lõpetamine, Windows'i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed.
 • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, kaustade otsing, kustutamine.
 • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
 • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine.
 • Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
 • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Juhendaja

Kadi Tamm

Kadi on lõpetanud Mainori kõrgkooli infotehnoloogia eriala, läbinud pedagoogika täienduskoolitusprogrammi ja talle on omistatud täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. Kadi on Koolitusruum OÜ juhataja ja erinevate koolitusasutuste partner täiskasvanute koolitajana. Alates 2007. a aitab Kadi huvilistel arvuti- ja IKT-alaseid teadmisi ning oskusi omandada Tartu Rahvaülikoolis. 2009. a valiti Kadi Tartumaa aasta koolitajaks.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Osale kursusel!