Tartu Rahvaülikooli esilehele

Nutikool. TASUTA!

Kui Teil on nutiseade ja soovite sellega paremaks sõbraks saada, siis tulge koolitusele, kus tehakse puust ja punaseks selgeks, kuidas nutiseadme erinevaid võimalusi kasutada. Koolituse sihtrühmaks on põhi- või keskhariduseta täiskasvanud, erialase ettevalmistuseta või aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed ja majanduslikult mitteaktiivsed kuni 64-aastased elanikud.

Koolitus toimub:29.03-26.04.2019 R 29.03, N 04.04, R 05.04, N 11.04, R 12.04, N 18.04, N 25.04 ja R 26.04 kell 9.15-12.30Vaksali 7
Maht:32 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolituse tulemusel oskavad õppijad kasutada oma nutiseadme erinevaid võimalusi nii töö- kui isiklikus elus.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Mis on nutiseade ja operatsioonisüsteem. Milliseid erinevaid seadeid ja op.süsteeme on olemas. Mis on interneti ja kes on IT teenuse pakkujad. Mida tähendab interneti maht. nutiseadme seadistamine, aku ja laadimine. E-posti aadressi loomine ja sidumine nutiseadmega. Kontaktide loomine. Helistamine ja sõnumite saatmine. Kasulikud rakendused (kell, kalender jm).
  • E-posti kasutamine. Mis on äpid ja milleks neid vaja on. Kasulikud igapäevaelu lihtsustavad äpid. Nutiseadme turvalisus. Tõrked. Kuidas küsida abi.
  • Kaardirakenduste kasutamine- kuidas liigelda linnas ja maal ja metsas. Sotsiaalmeedia ja suhtlusvahendid. Kuidas lugeda uudiseid ja kasutada Google otsingut. Õppimisvõimaluste leidmine. Pangateenuste kasutamine ja Mobiil-ID.
  • Nutiseadmega pildistamine. Pilveseaded ja varundamine. Videokõned.

Juhendaja Kadi Tamm

Kadi on lõpetanud Mainori kõrgkooli infotehnoloogia eriala, läbinud pedagoogika täienduskoolitusprogrammi ja talle on omistatud täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. Kadi on Koolitusruum OÜ juhataja ja erinevate koolitusasutuste partner täiskasvanute koolitajana. Alates 2007. a aitab Kadi huvilistel arvuti- ja IKT-alaseid teadmisi ning oskusi omandada Tartu Rahvaülikoolis. 2009. a valiti Kadi Tartumaa aasta koolitajaks.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Osale kursusel!