Tartu Rahvaülikooli esilehele

Arvuti abil joonestamine (CAD)

Koolitus põhineb pilvepõhise OnShape tasuta versioonil (vt onshape,com). OnShape on parameetrilisel põhinev tarkvara, mille abil modelleerimine võib iseseisva õppimise korral tunduda keerukas, kuid mille abil on suhteliselt lihtne luua tehnilisi jooniseid.

Koolitus toimub:10.04-29.05.2019 kolmapäev kell 17.30-20.30 (va 1.05)Vaksali 7
Maht:28 akadeemilist tundi
Hind: 448 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel.

Tarkvara kasutajateks on põhiliselt tootearendajad, insenerid, ja seda juba viimased 20 aastat. Selle kasutajaliides on üsna sarnane SolidWorks-tarkvarale (sarnased programmid veel: Solid Edge ,Investor, ka fusion 360 jne). Koolituse käigus õpitakse looma 3D-mudeleid, omandatakse algteadmised tehnilisest joonestamisest ning loodud 3D-mudelite põhjal ka ise jooniseid looma

Sihtgrupp: kes oma töös vajavad arvuti abil erinevate toodete, hoonete, masinate jne kujundamist, loomist, kavandamist.

1 õppepäev

 • Sissejuhatus. Kasutajaks registreerimine. Tarkvara käivitamine ja kasutajaliides. Riistvara kasutamine (manipuleerimine hiirega, lihtsamad tööriistad)
 • Põhitööriistad. Tasapinnad, eskiisid, 3D-tööriistad. Omaduste puu.

Iseseisev töö.

2 õppepäev

 • Põhitööriistad. Eskiis. Relatsioonid. 2D põhitööriistad. Extrude.Revolve.-Sweep.-Loft. Redigeerimistööriistad. Fillet.Chamfer.Draft.Rib.Shell.Hole.Mustrid (Patterns).

Iseseisev töö.

3 õppepäev

 • Joonise vormistamine. Teooria ja praktika. Joonisepõhi. Kujutamise võtted. Põhivaated: lisavaade, lõige, väljatoodud element, katkestus. Mõõtmestamine. Joon- ja nurgamõõtmed, avade, kaarte mõõtmestamine, ühis-nullpunkt.

Iseseisev töö.

4 õppepäev

 • Mõõtmete tolerantsid. Nimimõõt. Vähim/suurim piirmõõt. Ülemine/alumine hälve. Tolerants. Tolerantsitabelid. Mõõtahel.
 • Joonise valmistamine 1. Teooria ja praktika. Joonise valmistamine lähtudes tolerantsidest. Erinavate detailitüüpide joonised lähtuvalt valmistamisviisist (freesimine, treimine, lehtmetall, profiilmaterjalid, valmistamine toorikust või ostutootest)

Iseseisev töö.

5 õppepäev

 • Joonise valmistamine 2. Teooria ja praktika.

Iseseisev töö.

6 õppepäev

 • Joonise valmistamine 3. Teooria ja praktika.
 • Koostu mudel. Joonisetüübid: Koostu joonis. Detailide koostamine. Vabadusastmed.

Iseseisev töö.

7 õppepäev

 • Koostu joonis. Koostu joonise valmistamine. Mõõtmestamine. Tükitabel.
 • Kokkuvõtted. Kinnistamine. Reflektsioon.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab maht-modelleerimise ja jooniste loomise algtõed arvuti-tarkvara abil.

Koolituse sisu toetab osalejate omavahelist suhtlust ja koostööd, avastus- ja vajaduspõhist õpet, aitab arendada info otsimise ja probleemide lahendamise oskust. Juhendaja suunab töötavate lahendusteni, annab nõu vastavalt hetke- ja tulevikuvajadustele, toetab osaleja iseseisvuse saavutamist programmi kasutamisel. Koolitus lõpeb grupi ning individuaalse hindamisega läbi arutelu ja kirjaliku tagasiside.

Koolitusel osalejad võtavad kaasa sülearvuti (kindlasti koos arvutihiirega), kasuks tuleb inglise keele oskus.

Õppe kogumaht on 44 tundi, millest auditoorset ja praktilist tööd on 28 tundi ja iseseisvat tööd 16 tundi.

Juhendaja

Siim Soonsein

CADfoorum MTÜ 3D-modelleerimise koolitaja; kutseõpetaja Tartu Kunstikoolis (erialaained, tiimcoach), külalisõppejõud Kõrgemas Kunstikoolis Pallas (joonestamine) ja vabakutseline projekteerija Soonsein OÜ-s.

Osale kursusel!