Tartu Rahvaülikooli esilehele

Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele TASUTA (vene keeles)

Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks) ja nõutav sihtgruppi kuulumine.

Koolitus toimub:8-18.04.2019 E-N kell 10.00-13.15Pepleri 4, Tartu
Maht:32 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolituse sihtgrupiks on tööealised inimesed:

 • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad väikelastevanemad
 • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad noored
 • 35-64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased
 • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega mitte-eestlased
 • madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised, mitte-eestlased

Teemad

 • Töö alustamine ja lõpetamine, Windows'i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed.
 • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, kaustade otsing, kustutamine.
 • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
 • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine.
 • Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
 • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Juhendaja Svetlana George

Svetlana George on lõpetanud Leningradi Riikliku Ülikooli, rakendusmatemaatika osakonna. Ta on magistrikraadiga matemaatik ja õppejõud. Svetana on läbinud täiskasvanute koolitaja/andragoogi kursuse, omab täiskasvanute koolitaja kutset (6. tase). Koolitanud on ta täiskasvanuid 1995.aastast. https://sites.google.com/site/svetageorge/

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Osale kursusel!