Tartu Rahvaülikooli esilehele

Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele

Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks) ja nõutav sihtgruppi kuulumine.

Koolitus toimub:21.11-14.12.2018 21.11 9:00–12:15 26.11 9:00–12:5 6.12 9:00–12:15 7.12 8:30–12:15 8.12 10:00–15:00 13.12 8:30–12:15 14.12 8:30–12:15Pepleri 4, Tartu
Maht:32 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolituse sihtgrupiks on tööealised inimesed:

  • madala haridustasemega 55–64-aastased inimesed
  • töövõimetuspensionärid
  • vähetasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed

Teemad

  • Töö alustamine ja lõpetamine, Windows'i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed.
  • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, kaustade otsing, kustutamine.
  • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
  • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine.
  • Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
  • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Juhendaja

Kadi Tamm

Kadi on lõpetanud Mainori kõrgkooli infotehnoloogia eriala, läbinud pedagoogika täienduskoolitusprogrammi ja talle on omistatud täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. Kadi on Koolitusruum OÜ juhataja ja erinevate koolitusasutuste partner täiskasvanute koolitajana. Alates 2007. a aitab Kadi huvilistel arvuti- ja IKT-alaseid teadmisi ning oskusi omandada Tartu Rahvaülikoolis. 2009. a valiti Kadi Tartumaa aasta koolitajaks.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Osale kursusel!