Tartu Rahvaülikooli esilehele

Arvutiõpe veidi oskajatele vene keeles/ Компьютерное обучение для начинающих пользователей на русском языке

Koolitus neile, kel on arvuti kasutamisest algteadmised olemas ja soovivad edasi õppida. Õpe toimub väikeses grupis, kus koolitajal on võimalik osalejatega ka individuaalselt tegeleda. Koolituse õppekeeleks on vene keel.

Koolitus toimub:14-18.05.2018 E-R kell 13.30-16.45Pepleri 4
Maht:20 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Смотри!

Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti- ja ID kaardi teenuseid. Koolituse õppekeeleks on vene keel.

Koolituse teemad:

  • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, failide, kaustade otsing, kustutamine.
  • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
  • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades kataloogi ja otsingumootoreid, erinevad veebipõhised enesearengu-keskkonnad. Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
  • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Koolituse sihtgrupp on 35-64 aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased ja vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega mitte-eestlased.

Жители в возрасте 35-64 лет с низким уровнем образования, которые заняты и экономически неактивны.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА Компьютерное обучение для начинающих пользователей на русском языке

Juhendaja

Svetlana George

Svetlana George on lõpetanud Leningradi Riikliku Ülikooli, rakendusmatemaatika osakonna. Ta on magistrikraadiga matemaatik ja õppejõud. Svetana on läbinud täiskasvanute koolitaja/andragoogi kursuse, omab täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitanud on ta täiskasvanuid 1995.aastast. https://sites.google.com/site/svetageorge/

Osale kursusel!