Tartu Rahvaülikooli esilehele

Programmeerimine Excelis: Makrod ja VBA

Exceli makrode ja VBA koolitus kujutab endast programmeerimise algkursust programmeerimiskeele Visual Basic baasil. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad saada algteadmised programmeerimises või soovivad Exceli tabelitele lisada oma soovi kohaselt lisafunktsionaalsust. Koolituse käigus koostame alamprogramme VBA (Visual Basic for Applications) keskkonnas ning kõik alamprogrammid (makrod) seome Exceli tabelitega.

Palun küsige pakkumist info@rahvaylikool.ee, 736 1540.

Vajalikud eelteadmised: kursusel osaleja peab valdama Exceli kasutust baaskursuse tasemel (kui võimalik, siis lisa link baaskursuse programmile). Põhjalikum Exceli kasutuoskus pole ilmtingimata vajalik, kuid tuleb kursusel osalemisel kindlasti kasuks. Koolitusel käsitletavad teemad:

 • makro ehk alamprogrammi lindistamine
 • lindistatud koodi vaatamine ja parandamine
 • Visual Basic programmeerimiskeele põhimõisted
 • makro (alamprogrammi) koodi kirjutamine VBA programmeerimiskeskkonnas
 • programmi kompileerimine ja veatöötlus
 • programmi käivitamine ja alamprogrammide väljakutsumine
 • suhtlev kood programmis: sisestusboks (Inputbox) ja teateaken (MessageBox)
 • mõtlev kood: tingimuslaused (If lause, If … Else laused, Select Case lause)
 • kordused (Do...Loop ja For...Next)
 • muutujad ja andmetüübid
 • objektid, omadused ja meetodid. Objektide valimine ja nendele viitamine.
 • kasutajafunktsioonide loomine ja nende kasutamine Exceli töölehel
 • kasutajavormide loomine

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel koolituskaardi tutvustusest