Tartu Rahvaülikooli esilehele

Uued oskused: kaasaegne koristamine ja töötamine meeskonnas. TASUTA!

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad saada teadmisi kaasaegsest koristamisest ja õppida oskusi, kuidas toime tulla ja töötada meeskonnas.

Vali rühm

Koolitus toimub:2-10.05.2019 N 2.05, R 3.05, N 9.05 ja R 10.05 kell 9.30 - 15.00Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar, Roosi 6
Maht:24 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Tasuta koolituse sihtrühmaks on:

 • Madalama haridustaseme ja väikse sissetulekuga töötavad inimesed.
 • Erialase ettevalmistuseta täiskasvanud.
 • Lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus või õpingutes on katkenud.
 • Elukestvas õppes vähem osalenud elanikud.

Tasuta koolituse sihtrühmaks on töötavad või tööturul mitteaktiivsed kuni 64-aastased inimesed.

Koolituse tulemusel on õppija omandanud lõimitud oskused ja teadmised meeskonnas õppimisest, töötamisest ning praktilise oskusena tulemusliku puhastusteenuse korraldamise. Samuti on ta teadlik, kuidas töötada ergonoomiliselt ja turvaliselt meeskonnas (sh. näiteks puhastusteenindajana).

Teemad

 • Millistes meeskondades me töötame?
 • Mis teeb meeskonnast ühtse terviku, millal jõutakse selleni?
 • Kuidas sulanduda võõrasse meeskonda (näiteks uuele töökohale suundudes)?
 • Praktilised harjutused meeskonnatööks lõimituna puhastusteenindaja õppega.
 • Mis on koristamise/suurpuhastuse eesmärgiks?
 • Mustus ja selle liigid.
 • Enamlevinud koristustarvikud, nende kasutamine ja hooldamine.
 • Puhastusmeetodid.
 • Ergonoomilised töövõtted.

Juhendajad

Ene Raid

Ene Raid psühholoog - karjäärinõustaja. Olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja 2014 lõpetasin aastase suhtlemistreenerite väljaõppe. Viimase 8 aasta jooksul on minu kirg olnud koolitada isiksusliku arengu, suhtlemispsühholoogia ja tööpsühholoogia teemades, mistõttu on minu areng seotud põhiliselt samade teemadega. Väga põhjalikult on mind mõjutanud kriya jooga ja võistlustants, millega olen ise pidevalt õppija seisundis.
Usun, et suhtlemine mõjutab meid inimesena väga suurel määral ning on vaja kasvatada enda tahtejõudu, muutuda vaimselt tugevamaks, siis toimuvad positiivsed muutused meie ümber. Suhtlemises on alati võimalik millestki loobuda aga ka midagi juurde luua. Olge julged nii loobuma kui looma.

Valitud Tartumaa aasta õppijaks 2015. Loe lähemalt siin.

Juta Mõts

Koolitus toimub MTÜ Võluvõru projekti „Meie aja võtmepädevused“ raames.

Osale kursusel!