Tartu Rahvaülikooli esilehele

Madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijate õppimise toetamine

Koolitus on vabahariduslike koolituskeskuste täiskasvanute koolitajatele. Koolitus annab teadmisi ja jagab praktilisi näpunäiteid, kuidas toetada madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijat.

Koolitus toimub:11-12.04.2019 N 11.04 kell 10.30-17.00 R 12.04 kell 10.30-17.00Vaksali 7, Tartu
Maht:18 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolituse maht on 18 akadeemilist tundi, millest 14 on auditoorset tööd ja 4 iseseisvat tööd.

Koolitusel käsitletavad teemad.

  • Madala konkurentsivõimega elanike määratlus ja erisused regiooniti.
  • Motivatsioon: motivatsiooni määratlemine; mis on motivatsioon, kuidas seekujuneb; motivatsiooni erinevad teooriad; õpimotivatsiooni kujunemine.
  • Õpihoiakud: hoiakute olemus ja väljendumine, hoiakute mõjutamine; õpioskused ja õpiharjumused; õpivõimekus ja õppima õpetamine.
  • Vähese õpimotivatsiooniga õppijate nõustamine, nõustamise roll ja eetika.
  • Grupiprotsesside juhtimine heterogeenses õpperühmas.
  • Õpetamismeetodite valik lähtuvalt vähemate võimalustega õppija eripärast.

Juhendaja

Marika Kaasik

Marika Kaasik on Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor, lõpetanud Tartu Ülikooli 1990.a ja Tallinna Ülikooli kutsemagistri õpingud 2002.a. Omab täiskasvanute koolitaja kutset (EKR tase 7). Marika töö ja kirg on pikka aega olnud täiskasvanute õpetamine tasemeõppes ja täiendkoolitustel ning täiskasvanute koolitajate koolitamine. Marika Kaasik valiti 2015.a Tartumaa Aasta koolitajaks.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Osale kursusel!