Tartu Rahvaülikooli esilehele

Erivajadustega täiskasvanute õpetamise eripära

Koolitus on mõeldud vabahariduslike koolituskeskuste täiskasvanute koolitajatele, kes oma töös puutuvad kokku erivajadustega õppijatega.

Koolitus toimub:20-27.03.2019 K 20.03 ja K 27.03 kell 10.30-17.00Vaksali 7
Maht:18 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolitusel jagatakse teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas õpetada gruppi, kus on ka erilised õppijad.

Teemad:

  • erivajaduste tutvustus (kuulmispuue, nägemispuue, kõnepuue, liikumispuue, intellektipuue, psüühikahäire, kroonilised haigused)
  • eelinfo kogumine õppija erivajaduste kohta
  • erivajadusega inimesega suhtlemine
  • õppe planeerimine ja kohandamine vastavalt erivajadusele sh õppematerjalide ja –meetodite kohandamine
  • grupiprotsesside juhtimine heterogeenses, sh üksikuid erivajadustega õppijaid kaasavas õpperühmas
  • enesejuhtimine ja stressiga toimetulek

Koolituse maht on 18 akadeemilist tundi, millest 14 tundi on auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat töö.

Juhendaja

Anneli Habicht

Anneli töötab Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhina ja on omandanud andragoogika magistrikraadi Tallinna Ülikoolis (2015). Lõputöös uuris Anneli erivajadustega üliõpilaste kogemusi kõrgkooliõpingutest. Ta on käsiraamatu “Teekond erilise lapse kõrval” (2016) ja variraporti “Puuetega inimeste eluolu Eestis” (2018) kaasautor ja kaastoimetaja.

Täiskasvanuhariduse valdkonnas on Anneli tegutsenud alates 2003. aastast, seda nii vabakutselise koolitaja, Tallinna Ülikooli külalisõppejõu kui valdkondliku eksperdina. Anneli koolitusvaldkonnaks on erivajadustega inimeste kaasamine erinevatesse eluvaldkondadesse. Anneli usub, et erivajadustega inimesed väärivad paremat kaasatus ühiskonnaellu ja et mitmekesisus on elu vürts!

Osale kursusel!