Tartu Rahvaülikooli esilehele

Positiivse õpikeskkonna loomise ja tervist säästva tööviisi koolitus õpetajatele

Koolitus õpetajale oma vaimse ja emotsionaalse tervise väärtustamisest ja hoidmisest ning terve ja turvalise õpikeskkonna loomisest ja hoidmisest.

Vali rühm

Koolitus toimub:12-25.10.2018 R ja L 12.-13.okt kell 10 - 16.45 Pepleri 4 ning K ja N 24. ja 25.okt kell 10 - 16.45 Vaksali 7.
Maht:28 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolitusel osalemise tingimus on, et osaleja töötab õpetaja ametikohal osalise või täistööajaga, ning on pedagoogina/ õpetajana kantud ka EHIS’esse.

I õppepäev (7 ak. tundi)

 • Õpetaja roll õpilase ööpäevas
 • Õpetaja õpikeskkonna liidrina ja klassimeeskonna juhina
 • Koostööoskused
 • Veebirakenduse Google Classroom tutvustus. Ettevalmistus materjalide, rühmatööde ja iseseisva töö üles laadimiseks ja kasutamiseks.

II õppepäev (7 ak. tundi)

 • Ümberraamistamise ja peegeldamise oskus
 • Edukas konfliktide ennetamine klassiruumis
 • Argessiivse käitumisega toimetulek
 • Juhtumianalüüsi metoodikad

Rühmatöö: juhtumianalüüs

III õppepäev (7 ak. tundi)

 • Enesekehtestamine
 • Mina kaitsed
 • Stressiga toimetulek ja selle ennetamine
 • Individuaalne töö- harjutused

IV õppepäev (7 ak. tundi)

 • Läbipõlemine ja selle ennetamine
 • Eneseväärtustamine
 • Tervist säästev ajaplaneerimine

Iseseisev töö: Eneseanalüüs

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 39 akad tundi (1,5 EAP), millest 14 akad t on auditoorset ja 14 akad t praktilist tööd (4 õppepäeva a` 7 tundi) ja 11 akad t iseseisvat tööd

Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitab osaleja, et läbib koolituse täismahus. Koolitusest loobumisel vähem kui 7 päeva enne koolituse algust või koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Osaleja maksumus 200 eurot.

Registreerumine koolitusele toimub Hitsa keskkonnas https://koolitus.hitsa.ee/training/1854.

Juhendajad

Anne Uibo

Anne Uibo on psühholoogia õpetaja. Töötab psühholoogia ja suhtlemise õpetajana, täiskasvanute koolitamisega on tegelenud aastast 2005. Põhilisteks koolitusteemadeks on olnud suhtlemine, enesega toimetulek, samuti videokoolitused teenindajatele.

Anne ütleb, et on aru saanud sellest, et oluliseks põhjaks heal suhtlemisel teistega on hea läbisaamine iseendaga. Keskenduda tuleb sellele, mida me soovime oma ellu, talle meeldib Jure Biechonski mõte, et pole mõtet minna poodi nimekirjagaga, kus on kirjas asjad, mida sa poest ei taha, mõttekas on minna nimekirjaga, kus on asjad , mida sa tahad poest. Foto: Inkari Lindve

Tiina Kallavus

Tiina Kallavus on omandanud eripedagoogi, sotsiaaltöötaja ja muusikaterapeudi eriala. Ta töötas aastaid Ida-Virumaa maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialistina ja lastekaitse peaspetsialistina ning on olnud üle 10 aasta Tartu Herbert Masingu Kooli direktor. Ta on erivajadustega laste õpetamise eestkõneleja, aktiivne koolijuhtide eestvedaja Tartus ning erikoolijuhtide ümarlaua looja.

Siim Värv

Siim Värv on töötanud koolitajana alates tudengipõlve algusest. Esmalt noorte-, aja möödudes ka noortega töötavate inimeste koolitajana. Omab töökogemust sotsiaalpedagoogina hariduslike erivajadustega õpilaste koolis. On Tartumaa alaealiste komisjoni liige, internetinõustajana seksuaaltervise vallas, samuti on koordineerinud riiklikul tasemel noorsootöötajate täiendkoolitusi. Töötab arendusjuhina Tartu Herbert Masingu Koolis

Osale kursusel!