Tartu Rahvaülikooli esilehele

Nõustamisoskuste arendamine ja tugimeeskonna loomine HEV õpilaste toetamiseks

Õppe eesmärgiks on HEV koordinaatoritena töötavate või HEV õpilaste õppetööd korraldavate aine- ja kutseõpetajate pädevuse tõstmine HEV õpilaste õppetöö planeerimises ja korraldamises, õpilaste, tema lähedaste ja õpetajate nõustamises ja tugimeeskonna loomises.

Koolitus toimub:19.10-17.11.2018 R ja L 19. ja 20.10 ning 16. ja 17.11 kell 10 - 16.45Pepleri 4
Maht:28 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolitusel osalemise tingimus on, et osaleja töötab aine- või kutseõpetaja õpetaja ametikohal osalise või täistööajaga, ning on pedagoogina/ õpetajana kantud ka EHIS’esse. Lisaks peab osaleja töötama HEV koordinaatorina või korraldama oma töös hariduslike erivajadustega õpilaste õppetööd.

I õppepäev (7 akad t)

Motiveeriva intervjueerimise- kui nõustamismeetodi baaskoolitus

 • MI vaimsus ja põhitehnikad
 • MI põhiprotsessid. Koostöö lapsevanemaga

II õppepäev (7 akad t)

Tänapäevane erivajadus (3 akad t)

 • Mida tähendab mõiste „erivajadus“
 • Erivajaduste klassifikatsioon
 • Kuidas mõista erivajadust
 • Tänapäevane lähenemine erivajadusega õpilasele

Õppe kohandamine (4 akad t)

 • Käitumise tugikava koostamine
 • Individuaalse õppekava koostamine
 • Õppe individualiseerimine ja kohandamine

III õppepäev (7 akad t)

Motiveeriva intervjueerimise- kui nõustamismeetodi baaskoolitus

 • MI vaimsus ja põhitehnikad
 • MI põhiprotsessid
 • Individuaalne töö

IV õppepäev

Meeskonnatöö (7 akad t)

 • Grupiprotsessid teoorias ja praktikas
 • Meeskonna loomine ja hoidmine
 • Kovisioon kui töömeetod
 • Individuaalse töö hindamine

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 39 akad tundi (1,5 EAP), millest 14 akad t on auditoorset ja 14 akad t praktilist tööd (4 õppepäeva a` 7 tundi) ja 11 akad t iseseisvat tööd

Registreerumine koolitusele toimub Hitsa keskkonnas https://koolitus.hitsa.ee/training/1894.

Juhendajad

Tiina Kallavus

Tiina Kallavus on omandanud eripedagoogi, sotsiaaltöötaja ja muusikaterapeudi eriala. Ta töötas aastaid Ida-Virumaa maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialistina ja lastekaitse peaspetsialistina ning on olnud üle 10 aasta Tartu Herbert Masingu Kooli direktor. Ta on erivajadustega laste õpetamise eestkõneleja, aktiivne koolijuhtide eestvedaja Tartus ning erikoolijuhtide ümarlaua looja.

Siim Värv

Siim Värv on töötanud koolitajana alates tudengipõlve algusest. Esmalt noorte-, aja möödudes ka noortega töötavate inimeste koolitajana. Omab töökogemust sotsiaalpedagoogina hariduslike erivajadustega õpilaste koolis. On Tartumaa alaealiste komisjoni liige, internetinõustajana seksuaaltervise vallas, samuti on koordineerinud riiklikul tasemel noorsootöötajate täiendkoolitusi. Töötab arendusjuhina Tartu Herbert Masingu Koolis

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Osaleja maksumus 200 eurot. Koolitus on töötavale aine- või kutseõpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitab osaleja, et läbib koolituse täismahus. Koolitusest loobumisel vähem kui 7 päeva enne koolituse algust või koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.

Osale kursusel!