Tartu Rahvaülikooli esilehele

HEV koordinaatorite nõustamisoskuste arendamise ja tugimeeskonna loomise koolitus.

Koolituse eesmärgiks on HEV koordinaatoritena töötavate õpetajate pädevuse tõstmine: hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö planeerimises ja korraldamises, õpilaste, tema lähedaste ja õpetajate nõustamises, tugimeeskonna loomises.

Koolitus toimub:13-21.04.2018 R,L 13.,14.,20.,21.04 kell 9-15.45Pepleri 4
Maht:39 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 39 akad tundi (1,5 EAP), millest 14 akad t on auditoorset ja 14 akad t praktilist tööd (4 õppepäeva a` 7 tundi) ja 11 akad t iseseisvat tööd

Koolitusel osalemise tingimus on, et osaleja töötab õpetaja ja HEV koordinaatori ametikohal osalise või täistööajaga.

I õppepäev (7 akad t)

Tänapäevane erivajadus (3 akad t)

 • Mida tähendab mõiste „erivajadus“
 • Erivajaduste klassifikatsioon
 • Kuidas mõista erivajadust
 • Tänapäevane lähenemine erivajadusega õpilasele

Õppe kohandamine (4 akad t)

 • Käitumise tugikava koostamine
 • Individuaalse õppekava koostamine
 • Õppe individualiseerimine ja kohandamine

II õppepäev (7 akad t)

Motiveeriva intervjueerimise- kui nõustamismeetodi baaskoolitus

 • MI vaimsus ja põhitehnikad
 • MI põhiprotsessid
 • Individuaalne töö

III õppepäev (7 akad t)

Motiveeriva intervjueerimise- kui nõustamismeetodi baaskoolitus

 • MI vaimsus ja põhitehnikad
 • MI põhiprotsessid Koostöö lapsevanemaga

IV õppepäev

Meeskonnatöö (7 akad t)

 • Grupiprotsessid teoorias ja praktikas
 • Meeskonna loomine ja hoidmine
 • Kovisioon kui töömeetod
 • Individuaalse töö hindamine

Juhendajad

Tiina Kallavus

Tiina Kallavus on omandanud eripedagoogi, sotsiaaltöötaja ja muusikaterapeudi eriala. Ta töötas aastaid Ida-Virumaa maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialistina ja lastekaitse peaspetsialistina ning on olnud üle 10 aasta Tartu Herbert Masingu Kooli direktor. Ta on erivajadustega laste õpetamise eestkõneleja, aktiivne koolijuhtide eestvedaja Tartus ning erikoolijuhtide ümarlaua looja.

Siim Värv

Siim Värv on töötanud koolitajana alates tudengipõlve algusest. Esmalt noorte-, aja möödudes ka noortega töötavate inimeste koolitajana. Omab töökogemust sotsiaalpedagoogina hariduslike erivajadustega õpilaste koolis. On Tartumaa alaealiste komisjoni liige, internetinõustajana seksuaaltervise vallas, samuti on koordineerinud riiklikul tasemel noorsootöötajate täiendkoolitusi. Töötab arendusjuhina Tartu Herbert Masingu Koolis

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Osaleja maksumus 200 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitab osaleja, et läbib koolituse täismahus.

Osale kursusel!