Tartu Rahvaülikooli esilehele

Koolitus koolitajatele: Hindamine õppimise toetamiseks

Seoses muutunud täiskasvanuhariduse seadusandlusega on koolitajad uues olukorras, kus nad peavad hindama täiendusõppes osalevate täiskasvanute koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi. Hindamiskoolitus on mõeldud koolitajatele, kes õpetavad vabahariduslikes koolituskeskustes (rahvaülikoolid ja koolitusega tegelevad MTÜd).

Koolitus toimub:6.02-2.04.2019 K 06.02, N 07.02, T 05.03 ja T 02.04 kell 10.00-15.30Vaksali 7
Maht:24 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolituse kogumaht on 40 tundi, millest 24 tundi auditoorset tööd (4 6-tunnist õppepäeva), 8 tundi e-õpet, 8 tundi iseseisvat tööd.

Teemad:

  • täiskasvanud õppija ja muutused täiskasvanuhariduse seadusandluses: õpiväljundid ja nendest lähtuv õppimine-õpetamine ja hindamine;
  • õpikäsitlus täiskasvanuõppes;
  • õppija motivatsiooni toetamine;
  • õpiväljundite kavandamine;
  • õppeprotsess ja hindamine: õppimise ja hindamise kooskõla;
  • kujundav ja kokkuvõttev hindamine (põhimõtted, kujundav hindamine kui võimalus praktikaks ja arenguks);
  • hindamiskriteeriumid;
  • hindamismeetodid- ja ülesanded;
  • tagasiside olemus ja meetodid;
  • õppija eneseanalüüsi toetamine.

Juhendajad

Mari Karm

Mari Karm on Eesti tuntud ja tunnustatud täiskasvanuhariduse õppejõuna. Ta on töötanud Tallinna Ülikoolis andragoogika õppetoolis ja on praegu Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent. 2007. aastal kaitses Mari doktoritöö teemal "Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused". Põhitegevuseks on õppetöö TÜ haridusteaduste instituudi õppekavadel, samuti õpetamise alase täienduskoolituse läbiviimine õppejõududele ja koolitajatele (õppemeetodid, täiskasvanute õppimine ja õpetamine). Mari uurimishuviks on õppemeetodite sihipärane rakendamine ning ülikooli õppejõu ja/või täiskasvanukoolitaja professionaalne areng ja selle toetamine.

Kaire Uiboleht

Kaire on õpetamisega tegelenud juba 15 aastat. Alustas seda kunagi kutsekoolis ja jätkas ülikoolis üliõpilaste arendamise-õpetamisega. Üsna õpetamise tee alguses tekkis huvi ja soov paremini mõista üliõpilast ja tema õppimist. Seetõttu alustas ta õpinguid Tartu Ülikoolis doktorantuuris. Oma doktoritöö koostamise käigus on Kaire uurinud õpetamise praktikate ja õppimise vahelist seost. Valitud tee on andnud võimaluse mõtestada ja praktiseerida õpiväljundite sõnastamise, õppimise ja hindamise kujundamist nii, et soovitud õpiväljundid õppijates ka kujuneksid.

Osale kursusel!