Tartu Rahvaülikooli esilehele

Sündmuse planeerimine ja korraldamine

Koolituse eesmärk on täiendada sündmuste (kultuuri- ja spordisündmuste, konverentside jne) korraldajate informeeritust ja teadlikkust publiku ootustest, sündmuste turunduspõhimõtetest ja korraldusvormidest.

Palun küsige pakkumist info@rahvaylikool.ee, 736 1540.

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Teemad

 1. Sündmuse korraldaja väärtushinnangute mõju sündmuse planeerimisele - millistest põhimõtetest, eesmärkidest ja võimalustest lähtutakse sündmuse planeerimisel ja läbiviimisel
 2. Sündmuse planeerimise põhitõed - mida peab teadma võimalikest konkurentidest, ettevalmistuse korraldusdetailidest, teavitamisvõimalustest jne.
 3. Sündmuse mõjutegurid - kuidas teada saada osalejate eelistustest ja soovidest ning millega peab sündmuse korraldaja arvestama planeerimisel
 4. Sündmuse toimkond ja koostöö - kuidas kaasata ja motiveerida toimkonda ning delegeerida ülesandeid
 5. Läbiviidavad tegevused ja eelarve koostamise põhimõtted - detailse tegevuskava ja eelarve koostamise põhimõtted
 6. Sündmuse profiil ja visuaalelemendid - vormi määratlemine ja kujundus (trükised, ruum, riietus, sündmuse juhtimine jne)
 7. Sündmuse juhtimine, esinejate tutvustamine ja lühiintervjuud
 8. Projektid ja võimalikud rahastusallikad - kultuurisündmuse toetusprojekti koostamise põhitõed ja võimalike rahastusallikate tutvustamine.

Päevakava

 • 10.00 - 11.30 I osa
 • 11.30 - 11.45 paus
 • 11.45 - 13.15 II osa
 • 13.15 - 14.15 lõuna
 • 14.15 - 15.30 III osa
 • 15.30 - 15.45 paus
 • 15.45- 16.45 IV osa

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel.