Tartu Rahvaülikooli esilehele

Avaliku esinemise meistriklass Margus Abeliga

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad arendada enda, kui avaliku esineja verbaalseid kui mitteverbaalseid eneseväljendusoskusi.

Koolitus toimub:22-23.10.2018 E ja T kell 10 - 15.30Vaksali 7
Maht:12 akadeemilist tundi
Hind: 96 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Avalik esinemine kui kõne on väljendusvorm, mille üldistavaks funktsiooniks on avalikkuse mõjutamine kõneoskuse kaudu, äratades kuulajates mõtteid, kujutelmi ja elamusi. Ükski kõne ei ole oma loomult neutraalne, sest iga kõneleja mõjutab mingil moel kuulajat kas tahtmatult või eesmärgistatult. Rooma suur kõnekunsti meister Cicero (106-43 eKr.) on kirja pannud kuldse mõtte: „Kõnelejaks ei sünnita, vaid arenetakse!“

Koolitusel räägitakse avaliku esinemise olemusest ja eesmärkidest, esinemisärevusest, kehakeelest, miimikast ja kõneleja välimusest. Õpitakse, kuidas avalikku esinemist ette valmistada ja kuidas luua huvitavat kõnet. Tehakse harjutusi esinemisnärvist üle saamiseks. Harjutatakse kõnetehnikat ja räägitakse huumori ja koomika kasutamine avalikul esinemisel.

Koolitus toimub seminari ja praktikumina. Seminar on lektori ja osalejate vaheline interaktsioon – igat teemat käsitletakse vastastikuse suhtluse kaudu: arutelud, analüüsimine, näitlikustamine, vastastikune diskuteerimine. Praktikumis sooritatakse lektori poolt antud ülesandeid avaliku esinemise printsiipide praktiseerimiseks ja kogemuse saamiseks paaris- ja rühmatöö meetoditega.

Koolitusel käsitletavad teemad

  • Avaliku esinemise olemus ja eesmärgid;
  • Hääleorganite stimuleerimine, kõnetehnika harjutused;
  • Esinemisärevus, -hirm ja –paanika, enesehäälestus;
  • Kõneleja paatos, eetos, imago. Kehakeel, miimika, kõneleja välimus;
  • Avaliku esinemise ettevalmistuse olemus ja olulisus;
  • Suulise kõne emotsionaalsus, tihedus, lihtsus, sisukus ja selle esitamise mõju kuulajatele;
  • Kõne sissejuhatuse ja lõppsõna eesmärgid ja mõju kuulajatele;
  • Retoorilised võtted huvitava kõne koostamiseks: illustratsioonid, kõne- ja lausekujundid;
  • Huumori ja koomika kasutamine avalikul esinemisel.

Juhendaja

Margus Abel

Margus Abel on Haridusteaduse magister, kasvatusteaduste eriala, draamaõpetaja. Viimase seitsme aasta jooksul on Margus Abel Tallinna Ülikoolis lahti seletanud ja mõtestanud draamaõpetuse teoreetilisi aspekte ning õpetanud praktilisi oskusi lasteaia õpetajatele, klassiõpetajatele, õpiabirühma õpetajatele, eripedagoogidele ja noorsootöötajatele. Hetkel töötab Peetri Lasteaed-Põhikoolis draamaõpetaja. Väljaspool õpetaja ametit praktiseerib draamaõpetuse tegevusi ka mitteformaalses keskkonnas, nagu laste ja noorte erinevates koolitusprogrammides, organiseeritud ühisüritustel ning laagrites. Ja seda ikka eesmärgiga arendada laste ja noorte vaimseid, füüsilisi ja sotsiaalseid oskusi ning stimuleerida uute teadmiste omandamist loomingulise tegevuse abil.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel.

Osale kursusel!