Tartu Rahvaülikooli esilehele

Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid. TASUTA OTEPÄÄL!

Tasuta koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Koolitus toimub:21.02-26.03.2019 21.02, 26.02, 28.02, 12.03, 14.03, 19.03, 21.03 ja 26.03 kell 10.15-15.45Edgari Külalistemaja, Lipuväljak 3, Otepää
Maht:48 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolitus on mõeldud:

 • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed,
 • 55–64-aastased töövõimetuspensionärid;
 • vähemalt 45-aastased hõivatud;
 • madala haridustasemega väikelastevanemad;
 • üldkeskharidusega elanikud;
 • kõrgharidusega lihttöölised.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

 • vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;
 • rutiin tapab ning soovid liikuda edasi;
 • puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi;
 • tunned end ebakindlalt meeskonnatöös;
 • soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist:

 • oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
 • kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
 • tulemuslik mõjutamine.

Teemad:

 • I moodul - oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine: muudatused; oma soovide ja vajaduste tundmine; avatus ja paindlikkus; sihtide ja eesmärkide kaardistamine ja seadmine; eesmärkidele pühendumine; võimalused elukestvas õppes osalemiseks.
 • II moodul - kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd: hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös; mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd; minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus; kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes; minu roll meeskondades; enesehindamine meeskonnaliikmena.
 • III moodul - tulemuslik mõjutamine: erinevate mõjutamisviiside (sundimine, veenmine, sisendamine) kasutamine; mõjutamine vs manipuleerimine; veenev eneseesitlus.

Mida on koolitus andnud osalejatele? Väljavõte tagasisidest:

 • Oskan nüüd määrata oma arenguvõimalusi, väärtusi esile tuua ja luua seoseid;
 • Arusaamist sellest, kui erinevalt võivad inimesed mõelda ja aru saada;
 • Muutusin avatumaks, oskan nüüd teistest paremini aru saada;
 • Andis julgust ja oskuse teistega rohkem arvestada.
 • Koolitus pani mind rohkem mõtlema omaenda soovidele ja vajadustele.

Juhendaja

Ene Raid

Ene Raid psühholoog - karjäärinõustaja. Olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja 2014 lõpetasin aastase suhtlemistreenerite väljaõppe. Viimase 8 aasta jooksul on minu kirg olnud koolitada isiksusliku arengu, suhtlemispsühholoogia ja tööpsühholoogia teemades, mistõttu on minu areng seotud põhiliselt samade teemadega. Väga põhjalikult on mind mõjutanud kriya jooga ja võistlustants, millega olen ise pidevalt õppija seisundis.
Usun, et suhtlemine mõjutab meid inimesena väga suurel määral ning on vaja kasvatada enda tahtejõudu, muutuda vaimselt tugevamaks, siis toimuvad positiivsed muutused meie ümber. Suhtlemises on alati võimalik millestki loobuda aga ka midagi juurde luua. Olge julged nii loobuma kui looma.

Valitud Tartumaa aasta õppijaks 2015. Loe lähemalt siin.

Koolitus toimub projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames.

Osale kursusel!