Tartu Rahvaülikooli esilehele

Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid PÕLVAS, TASUTA

Tasuta koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Koolitus toimub:23.10-4.12.2018 23.10, 30.10, 13.11, 20.11, 27.11 ja 4.12 kell 9.00-16.00Koolituskeskus Tercare (Metsa tn 1)
Maht:48 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolitus on mõeldud:

 • majanduslikult mitteaktiivsed elanikud (sh töövõimetuspensionärid ja puuetega inimesed);
 • 20-34-aastased madala haridustasemega hõivatud inimesed;
 • 35-64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega elanikud;
 • vähemalt 50-aastased hõivatud;
 • madala haridustasemega väikelastevanemad;
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrgharidusega inimesed.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

 • vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;
 • rutiin tapab ning soovid liikuda edasi;
 • puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi;
 • tunned end ebakindlalt meeskonnatöös;
 • soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist:

 • oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
 • kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
 • tulemuslik mõjutamine.

Teemad:

 • I moodul - oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine: muudatused; oma soovide ja vajaduste tundmine; avatus ja paindlikkus; sihtide ja eesmärkide kaardistamine ja seadmine; eesmärkidele pühendumine; võimalused elukestvas õppes osalemiseks.
 • II moodul - kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd: hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös; mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd; minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus; kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes; minu roll meeskondades; enesehindamine meeskonnaliikmena.
 • III moodul - tulemuslik mõjutamine: erinevate mõjutamisviiside (sundimine, veenmine, sisendamine) kasutamine; mõjutamine vs manipuleerimine; veenev eneseesitlus.

Mida on koolitus andnud osalejatele? Väljavõte tagasisidest:

 • Oskan nüüd määrata oma arenguvõimalusi, väärtusi esile tuua ja luua seoseid;
 • Arusaamist sellest, kui erinevalt võivad inimesed mõelda ja aru saada;
 • Muutusin avatumaks, oskan nüüd teistest paremini aru saada;
 • Andis julgust ja oskuse teistega rohkem arvestada.
 • Koolitus pani mind rohkem mõtlema omaenda soovidele ja vajadustele.

Juhendaja

Terje Paes

Terje Paes on karjäärinõustaja, talle on omistatud 7 kutsetase.

2006- 2015 Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige, karjäärinõustajate kutseeksami hindamiskomisjoni esimees. 2012- 2014 andragoogidele kutse omistamise kutsekomisjoni liige. MTÜ Tugiteenus ja MTÜ Partnerlus juhatuse liige.

Koolitus toimub projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames.

Osale kursusel!