Lastevanemate ja lastega töötajate koolitused

Väikelapse toetamine stressiga toimetulekul

Koolitus on mõeldud vanematele, kes soovivad paremini mõista ja toetada oma väikelast

Teismelise toetamine stressiga toimetulekul

Koolitus on mõeldud vanematele, kes soovivad paremini mõista ja toetada oma teismelist.

Nutisõltuvus inimsuhete mitmekesisuses

Koolitusel räägitakse inimsuhete olemusest ja selle seosest nutisõltuvusega. Antakse ülevaade nutisõltuvuse võimalikest põhjustest ning jagatakse nippe sõltuvusest vabanemiseks.

UUS! Autistliku ja psüühikahäirega lapse murdeiga

Koolitusel räägitakse autistliku ja psüühikahäirega lapse murdeeas esinevatest muutustest ning sellest kuidas last murdeeas toetada.

Kuidas mõista murdeealist

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Autistliku lapse toetamine

Koolitusele antakse ülevaade autismispektrihäire olemusest ning räägitakse autistliku lapse vajadustest ja toetusvõimalustest. Koolitusele on oodatud kõik kes puutuvad oma igapäevaelus kokku autistlike lastega.

Hüperaktiivse lapse toitumine

Koolitusel antakse ülevaade toitumise ja aktiivsus- ja tähelepanu häire seostest. Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad oma igapäevaelus kokku ATH lastega.

Aktiivsus- ja tähelepanuga häirega lapse tulemuslik elukorraldus

Koolitusel antakse ülevaade aktiivsus- ja tähelepanu häire olemusest ning räägitakse lapse vajadustest ja sellest kuidas toetada last igapäevases elukorralduses. Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad oma igapäevaelus kokku ATH lastega.

UUS! „Draamaõpetus – mänguline aktiivsus õpetamises“ jätkukursus

Jätkukoolitus on mõeldud kõigile, kes on varem draamaõppega kokku puutunud ja neile, kes osalesid esimesel koolitusel „Draamaõpetus – mänguline aktiivsus õpetamises“.

Kursus: Kuidas toetada lapse õpimotivatsiooni. Teemaga seoses tekkis rohkelt küsimusi ja arutlemise kohti. Antud ajaga said kõik plaanitud teemad käsitletud kuid kindlasti oleks ruumi ka mitmele jätkukursusele antud lektoriga.

Karin