Lastevanemate ja lastega töötajate koolitused

UUS! Laps ja tervislik toitumine

Tervislik toitumine on oluline igal eluetapil. Et toetada eluaegsete tervislike toitumisharjumuste väljakujunemist ja ennetada tulevikus kimbutada võivaid terviseprobleeme, on eriti oluline pöörata sellele tähelepanu juba lapsepõlves. Koolitusel räägime väikelapse- ja koolieas lapse toitumise eripäradest ning sellest, kuidas muuta nende toidualuda tervislikumaks.

UUS! Lapse enesehinnang ja peresuhted

Lapsed erinevad oma iseloomu ja temperamenditüübi poolest. On elavaid ja kergesti suhtlevaid lapsi ning teisi, kes vajavad rohkem julgustamist oma tagasihoidliku käitumise pärast. Sama vanusgrupi lastel on ka palju ühiseid jooni. Ilmselt on paljud lapsevanemad kokku puutunud küsimustega, kuidas last julgustada või vastupidi tema käitumist korrigeerida positiivses suunas. Vanematel on soov kasutada käitumisviise, mis lapse enesehinnangule halvasti ei mõjutaks. Peretüübid on erinevad. Lapsed elavad kahe või ühe vanemaga peres, kärgperes.

Kursus: Kuidas toetada lapse õpimotivatsiooni. Teemaga seoses tekkis rohkelt küsimusi ja arutlemise kohti. Antud ajaga said kõik plaanitud teemad käsitletud kuid kindlasti oleks ruumi ka mitmele jätkukursusele antud lektoriga.

Karin