Tõhus koostöö lapsevanema ja töötaja vahel

Koolitus on mõeldud eelkõige lastega töötajatele - lapsehoidjatele, lastehoidude ja lasteaedade õpetajatele. Lastega töötav spetsialist peab lisaks lastele tulema toime ka laste perekonnaga. Tihti võivad nägemused lastega suhtlemisest või nende kasvatmise ja motiveerimise meetoditest olla osapooltel erinevad ning selle pinnalt on konfliktid kiired tekkima. Koolitusel vaatame, mida saame teha, milliseid oskuseid endas arendada selleks, et ennetada konfliktide

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Tõhus koostöö lapsevanema ja töötaja vahel
7.05.2019
T kell 17.30 - 20.30
Vaksali 7
4 Sirli Kivisaar 36 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Teemad:

  • Konflikt - kas see on hea või halb?
  • Toimetulek vihase kliendiga.
  • Mida konfliktsituatsioonis vältida?
  • Konfliktsituatsioonis toimetulekuks vajalikud suhtlemisoskused.teket ja neid efektiivset lahendada.