Autistliku lapse toetamine

Koolitusele antakse ülevaade autismispektrihäire olemusest ning räägitakse autistliku lapse vajadustest ja toetusvõimalustest. Koolitusele on oodatud kõik kes puutuvad oma igapäevaelus kokku autistlike lastega.

Autismispektri häire on erinevatel põhjustel tekkiv arenguhäire, mis mõjutab inimese suhtlemisvõimet ja suhteid teiste inimestega. Kuigi kõik autistlikud inimesed kogevad teatud määral samu probleeme, mõjutab häire neid eri viisil. Autistlik laps tajub maailma tavapärasest erinevalt ning tal on keeruline toime tulla kiire ja muutuva maailmaga. Täiskasvanu saab last abistada, selgitades välja lapse vajadused ning struktureerides lapse igapäeva elu ja toiminguid.

Teemad:

  • autismispektrihäire olemus;
  • autistliku lapse vajadused;
  • autisliku lapse toetamine.