Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tulemuslik elukorraldus

Koolitusel antakse ülevaade aktiivsus- ja tähelepanu häire olemusest ning räägitakse lapse vajadustest ja sellest kuidas toetada last igapäevases elukorralduses. Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad oma igapäevaelus kokku ATH lastega.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) puhul on lapsel on raskusi keskendumisega ja tavapärastele käitumisreeglitele allumisega. Siiski on ATH lapsega koos kasvamine, teadliku suunamise ja toetamisega, puhas rõõm. Koolitusele ootame kõiki, kes oma igapäevaelus puutuvad kokku ATH lapsega või kes soovivad rohkem teada ATH olemusest ja tulemuslikult elukorraldusest ATH lapsega.