Kuidas mõista murdeealist

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Lapsevanema jaoks võib olla üsna keeruline rääkida oma lapsega seksuaalsuse ja murdeeas esinevate muutuste teemal. Koolitusel jagavad kasulike nippe ja nõuandeid kogenud spetsialistid Seksuaaltervise Nõuandlast.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • seksuaalsus ja seda mõjutavad tegurid, seksuaalne orientatsioon;
  • seksuaalsuse trepp ja suguelu alustamisega seonduv;
  • muutused murdeeas;
  • kuidas vastata lapse/noore küsimustele;
  • suhete psühholoogia (paarisuhted, suhted eakaaslaste ning pereliikmetega);
  • teismelise psühholoogilise arengu eripärad;
  • teismelise esimene armumine ja esmakogemuste mõju.

Koolitust viivad läbi Seksuaaltervise Nõuandla õde-noortenõustaja Reelika Kiivit ning Seksuaaltervise Nõuandla ja Nõustamis-ja psühhoteraapiakeskuses Katriito psühholoog ja paarinõustaja Monika Vändra.