Avastusõpe- uurime ja avastame koos lapsega

Mida teha, et laps tunneks ja tajuks ümbritsevat maailma avatud ja lahtise meelega? Kuidas lapsevanemana süsteemselt uurimistegevust planeerida ja teostada? Koolitusel räägitakse suunatud uurimusliku õppe meetodist ja sellest kuidas seda lapse arendamisel rakendada.

Suunatud uurimusliku õppe ( tuntud ka: avastusõppe või hands-on õppena) koolitus annab lapsevanemale lühiülevaate suunatud uurimusliku õppe eripärast, võrreldes teiste avastusõppe kursuste ja õpitubadega. Märksõnaks on eelkooli-ja algkooliealisele lapsele eakohane mänguline ja praktiline uurimistegevus, mis ei jää pelgalt ahhaa-efekti tasemele, vaid suunab last võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele ja arusaamisega õppimisele. Lapsevanem saab praktilisi näpunäiteid, kuidas küsimuste ja juhendamise abil last suunata vaatlema, võrdlema, planeerima, katseid läbi viima ja tulemuste üle arutlema. Suunatud uurimuslik õpe on lapsele huvitav, kuid kindlasti haarab ka lapsevanemaid!

Koolituse teemad:

  • suunatud uurimusliku õppe lühitutvustus mujal maailmas ja Eestis;
  • meetodi põhimõtted;
  • uurimusliku tegevuse toetamine ja tegevuse planeerimine kodus lapsevanema poolt - katsete planeerimine ja praktiline läbiviimine.

Koolitajateks on Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajad, kes on on suunatud uurimusliku õppega seotud aastast 2007. Jane Krasilnikova on töötanud Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetajana alates 1994.a ja Kairi Kutta alates 1997.aastast. Mõlemad õpetajad on tegevad ka õpetajate koolitajatena.