Praktiline enesekaitse

Enesekaitse algkursus

Enda turvalisuse suurendamiseks on võimalik ise palju ära teha - selleks alustab taaskord uus enesekaitse kursus, mille eesmärk on anda osalejatele vajalikud teoreetilised teadmised, praktilised oskused ja kogemused.

Enesekaitse algkursus. Üldjoontes pole kursuse kohta midagi paha öelda. Uusi teadmisi ja oskusi sai palju. Üks asi, et füüsilist koormust võiks jagada rohkem pikema aja peale laiali ja siis tekiks ka kordamise efekt. Võtted kinnistuks. Muus osas kiitus juhendajatele ja rahvaülikoolile kursuse ja eeskujuliku suhtluse eest. Jätkukursusele tulen kindlasti, registreering juba tehtud. 

Mart (45)