Konfliktid inimeste vahel ja enda sees

Koolitusel vaadatakse, mis on konfliktide tegelikud põhjused ja õpitakse efektiivseid lahendusviise. Käsitletakse viit võimalikku käitumisviisi: domineerimine, probleemi lahendamine, kompromiss, kohandumine ja põgenemine - millised on nende plussid ja miinused, millises olukorras mida kasutada?

Koolitust on võimalik tellida oma grupile.

Õppekava kohandatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Küsi pakkumist telefonil +372 7361540!

Konflikti lahendamine algab konflikti määratlemisest.

Konflikt on selline vastuolu inimeste vahel (eesmärkides, probleemi käsitluses, väärtussüsteemis, suhetes vm), mis väljendub suhtlemises (agressiivsus, ülemängimine, solvumine, taandumine jne). Harilikult kaasnevad konfliktiga psüühilised pinged.

Konflikti välised märgid:

  • Koostöö ei laabu, pooled ei suuda lihtsates asjades kokkuleppele jõuda

  • Oluliseks eesmärgiks saab teisele kahju tekitamine. Probleemi arutelu või oma huvide kaitsmine läheb üle "vastase" süüdistamiseks, pilkamiseks, solvamiseks

  • Ainuüksi "vastase" kohalolek võib teisele poolele ärritavalt mõjuda

Kuidas konfliktidega toime tulla?

Kuna konfliktid on paratamatud, siis tuleks meil õppida nendega võimalikult hästi toime tulema. Millised võimalused selleks on? Tavaliselt reageeritakse kriitikale kas agressiivselt (sõnavalang, süüdistused) või passiivselt (vait jäämine, nutt, põgenemine). Kehtestav reaktsioon kriitikale põhineb veendumusel, et Teie ise olete oma tunnete, mõtete, soovide ja käitumise lõplik kohtunik ning Teie vastutate tagajärgede eest. Vaadatakse ka kuidas lahendada enda sees olevaid vastuolusid, mida toob kaasa meie sees lahendamata asjad. Räägime võimalustest sisemiste vastuoludega toime tulla.

Koolituse teemad:

  • konfliktide süvapõhjused
  • käitumisviisid konfliktide puhul
  • konfliktide arenemisviisid
  • kuidas lahendada konflikte
  • toimetulek sisemiste vastuoludega