Esmamulje tekkimine ja loomine

Koolitusel vaadatakse, mis on see saladuslik miski, mille põhjal kujuneb esmamulje ja me inimese kohta järeldusi teeme. Teades esmamulje kujunemise faktoreid, saame teadlikumalt esmamuljet kujundada ning luua esmast kontakti võõraste inimestega.

Koolitajad on öelnud: „Ära tee inimese kohta ennatlikke ja põhjalikke järeldusi.“ Aga kuidas vältida ennatlikke järeldusi ja mille pärast me seda teeme? Mille pärast me mõtleme esmakohtumisel, et see inimene on selline ja see selline?

Esmamulje efekt kujuneb välja umbes 30 sekundi jooksul märkamisest ja mõjutab kogu järgnevat suhtlemist. Esmamulje efekti on raske muuta. Nimelt mõjutab esmamuljel tajutu edasise taju valikuid, nii et inimene märkab seda, milleks on häälestunud. Esmamulje efekti toetavad ka eelarvamused väliste tunnuste, kultuurierinevuste jms kohta. Teise isiku hindamine ja tõlgendamine on sotsiaalselt määratletud enda positsiooniga ühiskonnas, tööga ja rolliga. Oma osa mängivad ka sotsiaalsed stereotüübid, kõlblusnormid, ideaalid ja eelarvamused. Ühe inimese tajumine teise poolt sõltub otseselt nendevahelistest rollidest.

Esmamulje koolitusel antakse lühike ülevaade sellest

  • mida ja kuidas me teiste inimeste juures tajume, mis meid mõjutab?
  • kuidas esmamulje kujuneb?
  • mille järgi me liigitame esmakohtumisel inimesed meeldivaks ja ebameeldivaks?
  • mis on stereotüübid ja eelarvamused ning mis tekitab sellist mõtlemist?

Koolitusel antakse praktilisi näpunäiteid kontakti loomiseks ja hea esmamulje jätmiseks. Õpitakse lugema ja kasutama kehakeelt (kätlemine, avatud ja suletud poosid, miimika, silmside) hea kontakti loomiseks. Räägitakse ka esmase lühikese vestluse alustamise ja lõpetamise nippidest ja sõnakasutusest ning kuidas end võõrastele tutvustada.

Tehakse praktilisi harjutusi. Osalejate nõusolekul ka videotagasiside kasutamine.