Sisemine ja väline enesekindlus ning selle seos eneseusaldusega

On inimesi, kel on küllaldaselt sisemist enesekindlust, kuid kes ei suuda teistele oma tugevust näidata ning ka selliseid, kes on väliselt edukad, ent raiskavad palju aega ja energiat selleks, et peita oma sisemist ebakindlust. Sisemine enesekindlus on väga tihedalt seotud eneseusaldusega ning sellel koolitusel vaatamegi eneseusalduse seoseid enesekindlusega, arutame enesehinnangu üle ja räägime individuaalsetest eripäradest ning õpime teadlikult arendama nii sisemist kui välist enesekindlust.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Sisemine ja väline enesekindlus ning selle seos eneseusaldusega
6.03.2018
T, kell 17.15-20.30
Vaksali 7
4 Anne Uibo 36 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolitusel osalemine aitab näha oma tugevusi suhtlemisel. Lisaks enesekindla käitumise toetamisele on koolituse eesmärgiks aidata leida ja tunnetada oma sisemise tugevuse allikaid, julgeda välja öelda oma soove ja vajadusi, olla otsustusvõimelisem, õppida ennast paremini tundma. Enese tundmine on sisemise enesekindluse võti, sest me ei saa kindlalt toetuda oma tugevatele külgedele, kui me nende olemasolust teadlikud ei ole ja vältida oma nõrkuste kahjulikku mõju oma edule ja õnnele, kui me ei teagi, mis need on.

Koolituse teemad:

  • eneseusalduse seoseid enesekindlusega
  • inimeste individuaalsetest eripärad
  • sisemise ja välise enesekindluse teadlik arendamine
  • sisemine enesekindlus ja selle neli põhilist tunnust: enesearmastus, enese tundmine, selged eesmärgid, positiivne mõtlemine;
  • väline enesekindlus ja selle neli põhilist tunnust: suhtlemine, enesekehtestamine, enesepresentatsioon, oma tunnete kontrollimine.

Kursusel tehakse ka praktilisi harjutusi.