Mina olen mina ja see meeldib mulle

Enesehinnang mõjutab meie vaimset ja füüsilist tervist, hakkamasaamist tööl, kodus ja sõprade ringis. Koolitusel õpitakse kuidas ennast rohkem usaldada ja väärtustada, liikuda suurema iseolemise ja enesekindluse suunas.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Mina olen mina ja see meeldib mulle
14.04.2018
L, kell 11-14.15
Pepleri 4
4 Kadi Kütt 32 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kui oled oma Minaga enda sees tõeliselt kohtunud ja tead, mida tahad, on sul lihtne kohtuda ka mis tahes inimeste või olukordadega väljaspool. Sa saad olla vaba oma käitumises ja suhtumistes, sa ei pea kellelegi meeldima, ei pea end kellelegi tõestama. Teiste inimeste arvamused ja hinnangud ei tee haiget ja nii oled vaba kohustusest kanda maski või mängida kellegi teise ootusele vastavat rolli.

Tuntud psühholoog Abraham Maslow on öelnud: „Kui sa planeerid saada kellekski vähemaks, kui sa oled võimeline, siis ma hoiatan sind – sa oled kogu oma ülejäänud elu sügavalt õnnetu.“ Ma usun, et just see ongi meie eesmärk siin elus: liikuda tõelise iseenda poole, oma annete ja võimete rakendamise poole, suurema eheduse ja iseolemise suunas. Siis on peeglisse vaadates tore öelda: „Mina olen mina ja see meeldib mulle!“

Õpitoas räägime:

  • mis on enesehinnang ja millest see sõltub
  • kus on enesehinnangu juured
  • mis on ego ja kas me peame tõepoolest ta maha materdama
  • kõige tähtsam küsimus: mida ma tahan?
  • isiklikud piirid ja nende kaitsmine
  • kuidas ennast igapäevaselt väärtustada

Lisaks:

  • teeme harjutusi ja lihtsaid juhendatud meditatsioone, mis aitavad endasse uskuda ja ennast väärtustada. Kui sa pole varem mediteerinud, siis see pole kindlasti takistuseks.
  • toon holistilisest regressiooniteraapiast näiteid tööst enesekindlusega.