Kuidas mediteerida

Kursustel saab ülevaate meditatsiooni baastõdedest ja inspiratsiooni ning näpunäiteid, kuidas neid enesekohase meditatsiooniviisi väljatöötamiseks ja eluga põimimiseks kasutada. Meditatsiooniga tegelejal suureneb loovus ja eneseteadlikkus, areneb võimekus peatada mõttemasinat, vähenevad hirmud. Igapäevaellu tekib rohkem vaikust ja rohkem aega.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Tõhus ja enesekohane meditatsioon
26.01.2018
R kell 17.30-20.45
Pepleri 4
4 Peeter Lepisk 28 €
 Meditatsiooni põimumine Eluga
9.02-9.03.2018
R 9., 16.veebruar, 2., 9.märts kell 17.30-20.00
Pepleri 4
12 Peeter Lepisk 84 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kuidas mediteerida: Tõhus ja enesekohane meditatsioon

Mis on meditatsioon? Kuidas minna iseendas sügavamale kui asjade näiline olemus? Miks meditatsioonist mõnikord abi ei ole? Mis takistab mediteerimist? Mis on peidus elus ilmestuvate mitterahuldavate kujundite taga? Kuidas tuua suuremat kooskõla oma igapäevaellu?

Kuidas mediteerida: Meditatsiooni põimumine Eluga

Koolitusel saab ülevaate meditatsiooni baastõdedest ning julgustust, inspiratsiooni ja näpunäiteid nende tõdede põimimiseks igapäevaellu.