Kuidas mediteerida

Kursustel saab ülevaate meditatsiooni baastõdedest ja inspiratsiooni ning näpunäiteid, kuidas neid enesekohase meditatsiooniviisi väljatöötamiseks ja eluga põimimiseks kasutada. Meditatsiooniga tegelejal suureneb loovus ja eneseteadlikkus, areneb võimekus peatada mõttemasinat, vähenevad hirmud. Igapäevaellu tekib rohkem vaikust ja rohkem aega.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Tõhus ja enesekohane meditatsioon
20.10.2018
L kell 10.00-13.15
Pepleri 4
4 Peeter Lepisk 28 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kuidas mediteerida: Tõhus ja enesekohane meditatsioon

Mis on meditatsioon? Kuidas minna iseendas sügavamale kui asjade näiline olemus? Miks meditatsioonist mõnikord abi ei ole? Mis takistab mediteerimist? Mis on peidus elus ilmestuvate mitterahuldavate kujundite taga? Kuidas tuua suuremat kooskõla oma igapäevaellu?