Enesekehtestamine

Enda eest seismine on suhtlemise keerukas osa, mida sageli ei osata edukalt läbi viia. Ennast kehtestama on võimalik õppida. Enesekehtestamise tehnikate kasutamine eeldab oma eesmärgi ja soovide teadmist, järjekindlust, annab vabaduse manipulatiivsetest uskumustest ning oskusi toime tulla süü- ja ärevusetunnetega.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Enesekehtestamine
3.04.2018
T, kell 17.15-20.30
Vaksali 7
4 Anne Uibo 36 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kas Sul on raske:

 • öelda "ei";
 • küsida nõu või paluda abi;
 • välja näidata oma positiivseid või negatiivseid emotsioone:
 • algatada, üleval hoida või lõpetada seltskondlikku vestlust;
 • väljendada oma soove, tahtmisi, õigusi, seisukohti;
 • jääda eriarvamusele;
 • vastanduda teisele inimestele;
 • esitada küsimust "miks?", pärast mulle esitatud nõudmist;
 • tunda end hästi, kui mulle on tehtud kompliment?

Kursusel antakse ülevaade erinevatest kehtestamiskäitumistest (adekvaatne, agressivne ja kehtetud käitumine), samuti tutvustatakse enda eest seismise viise, selgitatakse manipulatiivse käitumise ilminguid ning õpetatakse vastu hakkama agressiivsele ning manipulatiivsele käitumisele.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • adekvaatne, agressiivne ja kehtetu käitumine
 • enese eest seismise viisid
 • manipulatiivse käitumise ilmingud
 • manipuleerimine ja sellega toime tulemine