Enesekehtestamine

Enda eest seismine on suhtlemise keerukas osa, mida sageli ei osata edukalt läbi viia. Ennast kehtestama on võimalik õppida. Enesekehtestamise tehnikate kasutamine eeldab oma eesmärgi ja soovide teadmist, järjekindlust. See annab vabaduse manipulatiivsetest uskumustest ning oskusi toime tulla süü- ja ärevusetunnetega.

Koolitust on võimalik tellida oma grupile.

Õppekava kohandatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Küsi pakkumist telefonil +372 7361540!

Kas Sul on raske

  • öelda "ei";
  • küsida nõu või paluda abi;
  • välja näidata oma positiivseid või negatiivseid emotsioone:
  • algatada, üleval hoida või lõpetada seltskondlikku vestlust;
  • väljendada oma soove, tahtmisi, õigusi, seisukohti;
  • jääda eriarvamusele;
  • vastanduda teisele inimestele;
  • esitada küsimust "miks?", pärast mulle esitatud nõudmist;
  • tunda end hästi, kui mulle on tehtud kompliment?

Koolitusel antakse ülevaade erinevatest kehtestamiskäitumistest (adekvaatne, agressiivne ja kehtetu käitumine), samuti tutvustatakse enda eest seismise viise, selgitatakse manipulatiivse käitumise ilminguid ning õpetatakse vastu hakkama agressiivsele ning manipulatiivsele käitumisele.